Zníženie veku zodpovednosti za priestupok na 14 rok neprešlo cez parlament

K návrhu poslancov za SME Rodina znížiť vek zodpovednosti za priestupok bola len malá diskusia.

V rozprave vystúpili Milan Krajniak (Sme rodina – Boris Kollár ) a Stanislav Drobný (Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko). S faktickou pripomienkou vystúpil Peter Kresák (Most-Híd )

Bc. Stanislav Drobný:

Asi všetci tu vieme, že Trestný zákon v § 22 ods. 1 uvádza, kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil 14 rok svojho veku nie je trestne zodpovedný. Je preto naozaj zvláštne ak v zákone 372/90 Zb. o priestupkoch je hranica zodpovednosti viazaná na dovŕšenie pätnásteho roku veku.

Táto problematika nie je nová. Už v roku 2006 bola široko diskutovaná v súvislosti so znížením veku trestnej zodpovednosti na 14 rokov. Len za celý ten čas chýbala odvaha otvoriť túto tému. napriek tomu, že u niektorých skupín obyvateľstva sa priestupky proti majetku podľa § 50 a priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona o priestupkoch stali životným štýlom.

Už v roku 2008 po medzinárodnej konferencií Deti a proti spoločenská činnosť upozornil vtedajší prezident Policajného zboru plukovník Ján Packa na skutočnosť, že sa šíria krádeže z dôvodu zabezpečenia si stravy, cigariet, alkoholu pre seba a svoju rodinu.

Poukázal tiež na skutočnosť, že skupiny páchateľov cielene využívajú osoby, ktoré ešte nedosiahli vek trestne alebo priestupkovej zodpovednosti.

Jeden z dôvodov prečo sa po celý čas táto problematika neriešila je následná nevymožiteľnosť sankcií a to práve u tých naj problémovejších neprispôsobivých komunít. 

Ale vzdať to a ponechať súčasný stav nie je cesta. Pri každom priestupku, proti občianskemu spolunažívaniu ako aj krádeží, tam nie je len páchateľ ale je tam aj poškodený.

Neustále beztrestné atakovanie slušných ľudí neprispôsobivými spoluobčanmi znižuje kvalitu života v celých regiónoch.

Vážený, tu sa nám štát začína v mnohých lokalitách rozkladať a iste uznáte,že za to nemôžme my z opozičnej a vo všetkom blokovanej strany.

Viem že prijatie tohto zákona samo o sebe rieši málo. Je tu však príležitosť urobiť malý krok k návratu právneho štátu aj do problémových lokalít. Urobme ten krok. Ďakujem za pozornosť.

Hlasovanie jednotlivých poslancov (ikonografika) tu…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *