Obrázky

Nemecko víta utečencov, ak nie sú „bieli“!

Nezávislé médiá sa pozastavujú nad rozdielnym prístupom k vojnovým utečencom zo strany nemeckej vlády. Kým ako „utečenec zo Sýrie“ ste vládou  a mimovládkami vítaný, pre utečencov z vojnových oblastí Ukrajiny to neplatí.

Utečencom z Donbasu bolo doteraz  95-tich percentách prípadov zamietnutá žiadosť o azyl, v súčasnosti a v budúcnosti má byť status azylanta odopretý všetkým obyvateľom Ukrajiny.

Odmietnutí žiadatelia boli následne deportovaní naspäť na Ukrajinu. Pritom im rovnako ako utečencom zo Sýrie hrozí minimálne to, že časť z nich (muži) bude povolaných do armády a odvelených na front.

Tieto fakty jasne ukazujú, že nemecká vláda voči utečencom uplatňuje dva metre. To naznačuje, že zámer „Refugees welcome“ je o niečom inom, než o záchrane ľudských životov z vojnou zmietaných oblastí.

Našťastie pre obyvateľov Ukrajiny je možné získať dočasný azyl v Rusku.

zdroj: The New Observer

ChlapecDonbass
Chlapec hľadá medzi troskami svoju mamu po tom, čo prežil paľbu ukrajinského delostrelectva. Foto: agentúra Novorossija (galéria)