Archív značiek: Neprispôsobiví

Zníženie veku zodpovednosti za priestupok na 14 rok neprešlo cez parlament

K návrhu poslancov za SME Rodina znížiť vek zodpovednosti za priestupok bola len malá diskusia.

V rozprave vystúpili Milan Krajniak (Sme rodina – Boris Kollár ) a Stanislav Drobný (Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko). S faktickou pripomienkou vystúpil Peter Kresák (Most-Híd )

Bc. Stanislav Drobný:

Asi všetci tu vieme, že Trestný zákon v § 22 ods. 1 uvádza, kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil 14 rok svojho veku nie je trestne zodpovedný. Je preto naozaj zvláštne ak v zákone 372/90 Zb. o priestupkoch je hranica zodpovednosti viazaná na dovŕšenie pätnásteho roku veku.

Táto problematika nie je nová. Už v roku 2006 bola široko diskutovaná v súvislosti so znížením veku trestnej zodpovednosti na 14 rokov. Len za celý ten čas chýbala odvaha otvoriť túto tému. napriek tomu, že u niektorých skupín obyvateľstva sa priestupky proti majetku podľa § 50 a priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona o priestupkoch stali životným štýlom.

Už v roku 2008 po medzinárodnej konferencií Deti a proti spoločenská činnosť upozornil vtedajší prezident Policajného zboru plukovník Ján Packa na skutočnosť, že sa šíria krádeže z dôvodu zabezpečenia si stravy, cigariet, alkoholu pre seba a svoju rodinu.

Poukázal tiež na skutočnosť, že skupiny páchateľov cielene využívajú osoby, ktoré ešte nedosiahli vek trestne alebo priestupkovej zodpovednosti.

Jeden z dôvodov prečo sa po celý čas táto problematika neriešila je následná nevymožiteľnosť sankcií a to práve u tých naj problémovejších neprispôsobivých komunít. 

Ale vzdať to a ponechať súčasný stav nie je cesta. Pri každom priestupku, proti občianskemu spolunažívaniu ako aj krádeží, tam nie je len páchateľ ale je tam aj poškodený.

Neustále beztrestné atakovanie slušných ľudí neprispôsobivými spoluobčanmi znižuje kvalitu života v celých regiónoch.

Vážený, tu sa nám štát začína v mnohých lokalitách rozkladať a iste uznáte,že za to nemôžme my z opozičnej a vo všetkom blokovanej strany.

Viem že prijatie tohto zákona samo o sebe rieši málo. Je tu však príležitosť urobiť malý krok k návratu právneho štátu aj do problémových lokalít. Urobme ten krok. Ďakujem za pozornosť.

Hlasovanie jednotlivých poslancov (ikonografika) tu…

V Košiciach sa pripravuje výstavba nových domov pre obyvateľov nelegálnych osád.

Jedna z mnohých osád na Slovensku. Foto: Matus Kacmar – Wikimedia

Po tom, ako obyvatelia Luníku IX,  „vybývali“ kedysi výstavné bytové domy až do stavu, v ktorom hrozilo ich zrútenie, pristúpila samospráva k ich zbúraniu.

V dôsledku toho vznikali rôzne „slumy“, najznámejšia je osada Mašličkovo.

Na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol schválený návrh na prenájom niekoľkých pozemkov o celkovej výmere 18 734 m2.

Tieto pozemky majú byť prenajaté na 30 rokov so symbolickou výškou nájmu 1,- Euro/rok.

Na predmetných pozemkoch sa má realizovať investičná akcia – výstavba bytov a nového centra samosprávy pod názvom  „Zámer výstavby sociálnych bytov na území MČ Košice – Luník IX v období 2016 až 2020“.

lunikix
Kedysi výstavné sídlisko takto vyzeralo v roku 2010. Foto: Anarix – Wikipedia

Mestská časť Košice – Luník IX  chce výstavbu nízkoštandardných jednopodlažných bytových domoch financovať vo výške 70% oprávnených nákladov z Programu rozvoja bývania a zvyšných 30% zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Plánovaná výstavba domov, určených pre neprispôsobivých spoluobčanov budí nevôľu ostatných obyvateľov mesta.

Z tých sa momentálne samospráva snaží vyžmýkať ďalšie peniaze za parkovanie v meste.

Ide o tzv.  nový parkovací systém, ktorý núti obyvateľov mesta  zakúpiť si pre svoje vozidlo parkovacie karty.

Samozrejme, že tak v Košiciach, ako aj po celom Slovensku si mnohí ľudia museli uviazať na krk hypotéky „na celý život“, aby si zabezpečili strechu nad hlavou.

Splátka hypotéky je často dôvodom, prečo si nemôžu dovoliť ďalšie dieťa. Alebo tiež dôvodom, prečo musí živiteľ rodiny rodinu opustiť, aby prácou v zahraničí získal zdroje na splátky.

A potom sa mu ťažko díva na to, že druhý byt či dom len tak dostane, za štátne a je z toho ešte aj veľká sláva, ak si potom vôbec zaplatí energie.

Nehovoriac o tom, že tieto byty a domy s vysokou pravdepodobnosťou dostanú ľudia, ktorí už raz byt dostali, len ho zdevastovali do neobývateľného stavu.