Archív značiek: mimovládky

FB rozhovor – mimovládna aktivistka E. R. nepovažuje proces s Milanom Mazurekom za dobrú vec.

Prvá moja otázka, nie je čas sa pod svoje názory podpísať nielen iniciálami ?

Nie, urobila by som tým tú istú principiálnu chybu ako Milan Mazurek.

Keď niečo vyslovím, musím uvažovať aj tým, že vyslovené slová môžu byť rôzne pochopené a niekoho v konečnom dôsledku poškodiť.

Už len to, že som poskytla svoje vyjadrenie webu typu RTPS môže ohroziť projekty, na ktorým participujem. Napríklad by mohli niektorí už dohodnutí spolupracovníci – odborníci odrieknuť spoluprácu z etických dôvodov.

Z etických dôvodov, no to teda ďakujem. Potom ale kde vidíte problém, keď Milan Mazurek podľa Vás urobil chybu ?

Problém je v tom, že súd bude sledovaný verejnosťou a vzhľadom k téme sa stane politickou vecou. Marian Kotleba tak dostal príležitosť získať si sympatie verejnosti a on ju využije.

Takže bolo lepšie to nechať ako sa hovorí plávať ?

To iste nie, na takéto vyhlásenia podporujúce predsudky a stereotypy je treba reagovať.

Ale opakujem, dostali sme svojich súperov do polohy obrancov slobody slova, čo je ich background, kde sú doma, tam im to plne vyhovuje.

My sme ich tézy plné predsudkov a stereotypov mali ich poraziť vo verejnosti čiste pomocou médií.  Predpoklady na to boli a stále sú. V poslednej dobe sa to stále viac a viac darilo. Teraz dostal, podľa mňa úplne zbytočne, Marian Kotleba šancu zvrátiť vývoj.

Zdá sa mi, že ste zmenili čiastočne svoje názory, nečakal by som, že práve Vy nebudete zo súdneho procesu nadšená.

ilustračné foto, zdroj: Pixabay

 V Rakúsku som sa dostala do situácie, kedy môj pes sa dostal do blízkosti ľudí, ktorý z náboženských dôvodov o jeho prítomnosť nestáli. Len so šťastím som unikla veľkým problémom. Nielen ja, ale aj pes si odniesol svoju traumu, on už nie je taký priateľský ku každému ako býval predtým.

A ja som si po čase uvedomila, že naše postoje v konkrétnej chvíli sú vždy subjektívne. Vyžaduje veľkú silu ducha a poznania dokázať po podobných zážitkoch odolať nenávisti voči druhej strane.

Dnes chápem, že nie každý to dokáže, zvlášť ak predtým bol formovaný v prostredí plnom rasových predsudkov a stereotypov.

Pre mňa celá tá vec bola v konečnom dôsledku obohatením o veľký dar poznania a som za ňu vďačná. Iní by sa možno stali po tej istej skúsenosti extrémistami.

Vráťme sa teda k Milanovi Mazurekovi, v čom tam vidíte problém ?

Ak sú zákony zákonodarcom nastavené tak ako sú, musia orgány konať a to, že podľa zákonov konajú, to samozrejme hodnotím kladne.

Ide skôr o to, či takéto nastavenie zákonov nie je viac na škodu, než na úžitok veci.

Téma výstavby bytov pre ľudí z osád je vo verejnej mienke vnímaná cez predsudky a stereotypy, ktoré Milan Mazurek svojimi slovami len kopíruje a živí.

A tu je podstata problému. Chceme aby Milan Mazurek ani nik iný svojimi vyjadreniami neposilňoval nezdravé predsudky a stereotypy o Rómoch.

Tým, že ho posadíme na lavicu obžalovaných, prípadne za mreže však dosiahneme vo verejnosti presný opak, tie predsudky a stereotypy iba posilníme.

Rizikom prípadu Mazurek je hlavne to, že občania budú považovať vstupy policajných a súdnych zložiek do spoločenských diskusií za normálnu vec. A ten aspekt, či zložky zákona vstupujú do spoločenskej diskusie z dôvodov obrany ľudských práv alebo proti nim, to bežný občan nemusí vedieť správne posúdiť.

Jedného dňa to môže byť práve tá druhá strana, ktorá môže mať možnosť policajné a súdne zložky nasadiť.

Koho by bolo prednedávnom čo i len napadlo, že extrémistický slobodní budú mať v Rakúsku ministra vnútra a to rovno osobu typu Herberta Kickla?

Pokiaľ v spoločnosti bude platiť tabu na zásahy trestných zložiek štátu do slobody prejavu, je vždy demokracia bezpečnejšia než v prípade, keď  aj pre tie najušľachtilejšie myšlienky toto tabu padne.

Trest pre Milana Mazureka polarizuje verejnú mienku

Finančný trest 5000 eur  dostal Milan Mazurek za svoje slová v rádiu Frontinus.

V relácii Debata na telefón tento poslanec za Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko vyjadril svoj nesúhlas s vynaložením značných finančných prostriedkov na výstavbu bytov pre ľudí z tzv. marginalizovaných komunít.

Milan Mazurek sa chystá podať voči trestnému rozkazu odpor  a tak zákonite príde k súdnemu procesu, ktorý aktivizuje verejnú mienku až v príliš bolestivom mieste.

Výstavba bytov pre tzv. marginalizované komunity  je zložitá téma, ktorá navyše v spoločnosti silne rezonuje,

ilustračné foto, zdroj Pixabay

Na jednej strane sú tu osudy ľudí, hlavne detí, ktoré vyrastajú v hygienicky závadnom prostredí chatrčí  nelegálnych osád.

Na druhej strane sú tu už 2 generácie pracujúcich ľudí, pre ktorých je vlastné bývanie celoživotnou traumou.

Ide o mladých ľudí, ktorým nie je pri dnešných cenách nehnuteľností umožnené sa osamostatniť od rodičov, o tých čo sa bez šance na vlastné bývanie pretĺkajú po drahých a neistých prenájmoch, o tých, ktorým balvan hypotéky ničí život, rodinné vzťahy, berie im možnosť mať deti.

Problém získať vlastné bývanie vyhnal a vyháňa množstvo schopných mladých ľudí za hranice.

ilustračné foto, zdroj Pixabay

Rozsiahla skupina obyvateľov ohľadom prideľovania bytov zažíva  pocit nespravodlivosti. Vidia, že niekto od štátu strechu nad hlavou dostáva a oni osobne nie.  Pre nich má systém len dane, za ktoré dostane byt niekto iný.

Zásah represívnych orgánov štátnej moci voči Milanovi Mazurekovi je nešťastný nielen v tom, že potláča slobodu slova.

Diskusie o oprávnenosti výstavby bytov pre tzv. neprispôsobivých spoluobčanov ním nezmiznú, skôr naopak. Len sa presunú do ilegality a zradikalizujú. Systém opäť u mnohých občanov  stratí kredit, keďže  ich pocit krivdy sa týmto dostáva mimo zákon.

Nezdá sa mi, že by vyjadrenie Milana Mazureka v rádiu Frontinus mohlo vzbudiť nenávisť voči Rómom ako takým. To skôr tento trestný rozkaz, plus následný súdny proces, majú v tomto smere oveľa väčší potenciál.

Súd s Milanom Mazurekom bude celospoločenský problém.

Už samotná obžaloba rozvíri verejnú mienku a súdne pojednávanie to všetko ešte poriadne vygraduje.

relácia v malom rádiu prináša veľké celospoločenské dôsledky (foto: YouTube)

Pretože jedným, a možno aj hlavným, dôvodom obžaloby Milana Mazureka je jeho vyjadrenie vo veci spoločensky mimoriadne citlivej témy – výstavby bytov pre tzv. marginalizované komunity.

Podľa dostupných informácií  je totiž obžaloba postavená predovšetkým na posúdení trestnosti nasledovného výroku, ktorý odznel v relácii Rádia Frontinus Debata na telefón:

 „150 miliónov eur sa ide použiť na domy pre ľudí z cigánskych komunít. To jest pre ľudí, ktorí nikdy pre náš národ, pre náš štát nič neurobili, práve naopak, rozhodli sa žiť asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém. My, ktorí žijeme slušným životom a pracujeme, tak na nás štát úplne kašle, zatiaľ čo týmto asociálom dá zadarmo úplne všetko“

(zdroj: denník Pravda)

Táto formulácia bola do istej miery možno nešťastná,  samotná myšlienka mohla byť podaná o niečo ináč.

Osobne, ale ani pri tejto formulácii, nevidím dôvod, aby miesto spoločenskej diskusie o nesprávnosti daného výroku do veci vstupovali represívne zložky štátu. Lebo to potom už nie je o demokracii.

Represie od štátu za prejavený názor , nech by bol akokoľvek nekultivovaný, to nikdy v našich končinách nevníma väčšina obyvateľov pozitívne. Slušní, radoví občania Slovenska sú  oddaný hodnotám občianskych slobôd (foto: FB)

Dnes mi to na Slovensku pripadá už tak, aby si občan každé vystúpenie, alebo aj obyčajný status na Facebooku, radšej dopredu napísal, skonzultoval s právnikom a potom veľmi opatrne a dôsledne pretlmočil, aby mu preboha pri tom nejaké slovíčko nevypadlo.

Takto sme to dopracovali 28 rokov po novembri 1989. Ohľadom životnej úrovne pokrok takmer žiadny,  len 3 decénia stagnácie, dve stratené generácie, to je hlavný výsledok ponovembrového vývoja.

Ako keby toho nebolo málo,  po nástupe tretej vlády Róberta Fica aby si človek dával ešte väčší pozor „na hubu“, než tomu bolo za bývalého režimu, nazývanom aj totalitným.  To vtedy za „totáča“ som mal väčší pocit slobody, než ho mám v roku 2017.

Veľké spoločenské znechutenie dopadne na spoločnosť nielen z dôvodu reptania ľudí , ktorým sa nepozdáva čoraz zrýchľujúca sa strata občianskych slobôd .

Sú tu už dve generácie, ktorým tažká dostupnosť vlastného bývania veľmi skomplikovala život.

Sú to splácatelia hypoték, ktorí si nemôžu dovoliť mať deti, lebo by im veľmi chýbal jeden príjem do domácnosti. Už roky prežívajú, zo dňa na deň, pod hrozbou exekúcie. Tá môže prísť veľmi ľahko z rôznych príčin: strata zamestnania, choroba, úraz…

Sú to tí občania, čo sa tiesnia v „mamahoteli“, teda v rodičovských bytoch s tým, že v tomto stave na manželstvo a deti naozaj nemôžu ani pomyslieť.

Sú to tí pracujúci, ktorých nemožnosť zarobiť si na vlastné bývanie vyhnala za hranice našej vlasti.

Ak by štát poskytol nízko nákladové bývanie každému, kto ho potrebuje, stratil by sa jeden veľký zdroj pocitu nespravodlivosti (foto: Pixabay)

Z tohto dôvodu široké vrstvy obyvateľstva už po dlhé roky s veľkou nevôľou a veľmi emotívne reagujú na všetky správy o prideľovaní bytov ľuďom z tzv. marginalizovaných komunít.  Vidia to často tak, že tým tam sa štát o bývanie postaral, ale pre nich osobne má len dane, odvody, prípadne exekútora.

Nie je ťažké si domyslieť, aký pocit bude mať zo súdneho procesu s Milanom Mazurekom táto počtom nie malá skupina občanov.

Róbert Fico sa snaží zastaviť pád popularity vládneho Smeru SD. Takéto udalosti mu to komplikujú. (Foto: Kremlin)

Dosť to celé „pozdraví“ hlavne preferencie Smeru, pretože občania voliči dlhodobo berú súdy a prokuratúru nie ako nezávislé inštitúcie, ale ako za orgány štátnej moci. Teda za orgány, ktoré ak niečo takéto, ako je obžaloba Milana Mazureka robia, tak konajú len s posvätením vládnej moci.

Smer ako vládna politická strana je preto v  neľahkej situácii. Ak ostane ticho, spadne toto celé na jej hlavu. Ak sa zastane občianskej hodnoty – slobody slova alebo aspoň nejakou formou od celej záležitosti dištancuje, pustia sa do nej všetky mimovládky a nimi ovládané médiá. Niet pre Smer SD dobrej voľby v tejto veci…