Archív značiek: Marian Kotleba

Oprava ciest v BB kraji – pri téme Kotleba, verím médiám len to, že Marian existuje.

(ilustračné foto, zdroj: PixaBay,NaseSlovensko.net)

Inak štandardným médiám neverím nič. Ak by som info z tých médií „posúval“ ďalej ľudom v mojom okolí ako „zaručenú pravdu“, tak by som pred nimi vyzeral ako strašný somár.

Ukazuje to, už  po koľký krát najnovšia a ako sa zdá v plnom rozsahu vykonštruovaná kauza ohľadom verejného obstarávania opráv  ciest.

Obr.1) Pri obstarávaní bol použitý EKS, tak aká korupcia ? (zdroj: EKS)

Marian Kotleba a Milan Uhrík boli v mediách obvinení  z klientelizmu a to z toho dôvodu, že jedna firma Renomont z Trenčína vyhrala väčšinu zákazok, pričom sa naznačovalo, že tá firma je s nimi spriaznená, keďže vyhrala 9 z 15stich zákaziek. Lenže je to dokázateľne inak.

Úrad BBsk použil pri obstarávaní Elektronický kontraktačný systém (EKS). Tento systém bol spustený v roku 2014.

Marian Kotleba sa v žiadnom prípade nedopustil klientelizmu.

Róbert Fico o EKS:
„Je to veľmi účinný nástroj pre všetky štátne inštitúcie, samosprávy a obce, ktoré budú cez trhovisko nakupovať bežné tovary a služby. Každý, kto bude mať záujem o takýto obchod, zadá adresu www.eks.sk, zadá, čo si želá kúpiť, pritom nikto nevie, kto nakupuje a kto dal ponuku. Vyhrá najlepšia cena,“
(zdroj)

Z logiky systému vyplýva, že ak by niekto chcel prihrať zákazku vopred určenej firme, musel by mať komplicov vo vnútri EKS.  To by bola otázka na prevádzkovateľa systému,  ale toto pokladám za vysoko nepravdepodobné. Takže s toho vychádza, že je prakticky vylúčené, že by Marian Kotleba ovplyvnil, kto bol v súťaži víťazom.

Obr.2) Jedna zo spomínaných ciest. O tom, že sa táto cesta opravuje sa mohlo dozvedieť 1062 zaregistrovaných firiem, prihlásili sa 2, ani jedna z nich nešla pod navrhnutý limitujúci rozpočet (zdroj EKS)

Marian Kotleba použil vhodný spôsob obstarávania.

Úvahy o tom, či je EKS pre tieto typy zákaziek vhodný sú úplne  mimo misu:

„Povinne na ňom nakupuje štát, obec, vyšší územný celok, ako aj organizácie, ktoré sú nimi zriadené či majetkovo prepojené, ak hodnota tovaru, služieb či stavebných prác presahuje 1000, resp. 5000 eur a dosahuje najviac 134.000 eur v prípade štátu, respektíve 207.000 eur v prípade ostatných obstarávateľov. Pri stavebných prácach predstavuje horný finančný limit 5.186.000 eur.“
(zdroj)

Systém EKS je dimenzovaný aj na pomerne veľké stavebné akcie, aspoň tak sa tvária jeho tvorcovia. Takže Marian Kotleba jeho využitím neurobil chybu ani v prípade, ak mu zákon neukladal ho použiť.

Obr.3) Predmet obstarávania bol presne vymedzený (zdroj EKS)

Firmy mali možnosť vedieť o zákazke.

Pokiaľ si firma nezabezpečí dennodenné sledovanie EKS (je to vec minút), tak je problém na jej strane. Pokiaľ  firma sa chce uchádzať o verejné zákazky mali by v jej administratíve byť ľudia, čo sú v EKS naozaj „doma“. V dnešnej dobe ich nik nebude listom či poslíčkom vyzývať, vážení, nechcete náhodou opravovať cesty v BB kraji?

Firmy  vedeli presne o čo v zákazke ide, nemali dôvod robiť časovo náročné expertízy stavu cesty.

Mali dokonca predspracovaný rozpočet, s ktorým sa mohli alebo nemuseli stotožniť, každopádne tie úseky ciest sa s tým materiálom v ruke dali obehnúť za 1 až 2 dni.

Obr.4) Z podkladov presne vyplýva, čo BB kraj od dodávateľa chce a koľko je za to ochotný dať. (zdroj: EKS)

Marián Kotleba nemôže za víťazstvo a odstúpenie Renomontu.

Z logiky EKS vyplýva, že o tom, že vôbec nejaký RENOMONT Profi s. r. o. z Trečína sa ucházal o zákazku sa Marian Kotleba dozvedel, keď Renomont súťaž vyhral. A v EKS výhra v súťaži automaticky znamená podpis zmluvy. Zmluvu môže obstarávateľ neskôr vypovedať, ak zistí dôvody, ktoré ho k tomu oprávňuju.

Vstupom do EKS totiž systém EKS dostáva právomoc uzavrieť zmluvu v mene objednávateľa, pričom objednávateľovi nie je až do uzavretia zmluvy známe, s kým s zmluva uzatvára.

Je to proste tak nastavené, aby sa znížila možnosť korupcie.

Je tu aj druhý aspekt. Pokiaľ sa do súťaže prihlási niekto, kto neodhadne svoje sily a od podpísanej zmluvy odstúpi, musí súťaž prebehnúť nanovo. Preto ani doba celej súťaže nemôže byť príliš dlhá.  Navyše, príliš dlhá doba súťaže iba dáva možnosť dodávateľom na rôzne kartelové dohody v pozadí.

Obr. 6) Rozhodovala len ponúkaná cena. Preto bolo nevyhnutné detailne technické parametre diela b súťažných podkladoch (zdroj: EKS)

Ako si to celé pozrieť v EKS

Kliknutím na odkaz otvoríte návod pre prezeranie v EKS…

Zdesenie mimovládok a ich bábok v politike – Milan Mazurek vystúpil s jasnou správou o stave Slovenska.

A išlo mu to zjavne lepšie ako Andrejovi Kiskovi.

Milan Mazurek (foto: FB)

Nakoniec, národ vždy radšej prijme, ak mu niekto hovorí zo srdca, než keď mu ide dávať „politické školenie mužstva“ a ťahať ho za nos víziami o veľkých myšlienkach a úžasných zajtrajškoch.

A tak odvážny a systémom prenasledovaný  (je trestne stíhaný za svoje vystúpenia) disident „Miňo“ si  získal tentokrát naozaj veľké množstvo nových sympatizantov.

Bleskové šírenie videa po sociálnych sieťach, obrovská sledovanosť, množstvo kladných vyjadrení a zdeľaní tohto videa jasne ukazuje, že nám na našej politickej scéne postupne rastie nová veľká osobnosť.

(zdroj: YouTube, sociálna sieť FB, TvNRSR)

Hlasovanie o návrhu na sfunkčnenie referenda ukáže skutočnú tvár parlamentných strán.

S inštitútom referenda to naozaj nie je v poriadku, keď počas celej histórie súčasnej Slovenskej republiky bolo platné len jedno jediné referendum, a veľké množstvo neplatných. Požiadavka 50% účasti na referende je neúmerne vysoká, aj zo slovenských  volieb ju spĺňajú máloktoré.

Ing. Mgr. Marian Kotleba

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Stanislava Drobného, Milana Mazureka, Jána Kecskésa a Martina Kotlebu si kladie za cieľ sfunkčniť na Slovensku referendum ako najvýznamnejší inštitút priamej demokracie.

Bc. Stanislav Drobný

Funkčné referendum naozaj potrebujeme. Napríklad referendum o prijatí alebo neprijatí migračných kvót by vyriešilo mnoho. Aj EU by musela rešpektovať takto vyjadrenú vôľu voličov, musela by uznať, že tlačiť na vládu v Bratislave je už bezpredmetné.

ohľadom kvót na presídlenie migrantov na Slovensko by vláda mala o moc silnejšiu pozíciu voči EU, ak by mohla argumentovať výsledkami referenda Foto: Gémes Sándor/SzomSzed (CC BY-SA 3.0) via Wikimedia

Na nešťastnú 50% podmienku  doplatil v susednom Maďarsku Viktor Orbán. Maďarské referendum o  migračných kvótach bolo neplatné, pretože nedosiahlo predpísanú 50% účasť. Aj keď v  Maďarsku je každému jasné, že výsledky referenda platia, pretože odrážajú mienku väčšiny voličov, EU výsledky právne neplatného referenda ignoruje. A tak EU naďalej tvrdo tlačí na vládu v Budapešti, aby sa podvolila migračným kvótam.

Aký prah pre platnosť referenda navrhujú poslanci za Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko ?

Podľa ich návrhu sa referendum stáva platným, keď sa na ňom zúčastní viac ako polovica z počtu voličov, ktorí boli na posledných parlamentných voľbách.

Tento návrh má v sebe veľkú mieru racionality. Nadpolovičná väčšina poslancov v parlamente je potrebná na schválenie vlády. To znamená, že tí poslanci čo zahlasujú za vládu zastupujú ½ voličov zúčastnených voličov. Ak tá ½ voličov je cez svojich poslancov počtom spôsobilá „zostaviť“ vládu, tak rovnaký počet je spôsobilý na platnosť referenda.

O logickosti a správnosti tohto návrhu niet pochýb. Ako sa k nemu postavia poslanci zo „štandardne demokratických“ strán ? Pokiaľ sú skutočne oddané demokracii, mali by za tento návrh hlasovať všetci ich poslanci. Uvidíme…