Archív kategorií: PARLAMENT

Slovná prestrelka v parlamente – aký je vlastne postoj strany SaS k slovenskej štátnosti ?

(Úvodné foto: ČS vlajka – zdroj Pixabay, R. Sulík zdroj: FB)

Strane SaS je v posledných mesiacoch ba aj rokoch ťažko rozumieť. Kým Richard Sulík získava hlasy voličov na agende odporu proti presídľovaniu migrantov na Slovensko, zbytok poslancov strany sa chová v rôznej miere protikladne. Skupinu okolo Martina Poliačika je možné radiť rovno medzi tzv. vítačov.

Najnovší legislatívny návrh z dielne SaS je ťažko pochopiteľný aj ich voličom. Chcú nahradiť sviatok Dňa ústavy, ktorý je 1 septembra sviatkom vzniku 1. Československej republiky, Ten pripadá na 28.10. Odôvodňujú to tým, že Slovenská republika svoj sviatok má na Nový rok – 1. januára.

Pred voľbami billboardy o slobode… Po voľbách všetci poslanci SaS hlasovali za Žitňanskej novelu zákona, ktorá uľahčila represívnym zložkám štátu trestné stíhania nepohodlných občanov za prejavený názor. foto: Archív SaS

Ako sa dalo čakať kontrovali pronárodne orientovaní poslanci z Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko.

Bc. Stanislav Drobný

Ako prvý dnes (utorok 19.9) reagoval v rozprave poslanec Stanislav Drobný:

Návrh zameniť sviatok Dňa Ústavy Slovenskej republiky za Deň vzniku samostatného Československého štátu nevnímam ako dobrý krok.

Tento krok by potešil iba tých, ktorí sa dodnes nevyrovnali so slovenskou štátnosťou. A to je veľmi úzky okruh ľudí.

Ak by sme tento návrh schválili, konali by sme proti väčšinovej vôli spoločnosti.

Mnohí občania vnímajú 1. september, na ktorý pripadá Deň Ústavy Slovenskej republiky, ako hlavný sviatok nášho štátu. Je to hlavne tým, že sviatok Dňa vzniku Slovenskej republiky, ktorý pripadá na 1. januára, sa občanom prelína so Silvestrom a oslavou Nového roku.

kliknutím na obrázok sa spustí videozáznam

Naproti tomu Deň Ústavy Slovenskej republiky vytvára občanom ľudovo povedané krátky týždeň a predĺžený víkend a to v príjemnom počasí záveru leta.

Mnohí občania ten voľný čas nevyužívajú len na relaxáciu a návštevu rôznych kultúrnych podujatí, ale sú aj účastníkmi akcií na oslavu našej štátnosti. Rovnocenné akcie by bolo asi veľmi ťažké organizovať na Nový rok 1.  januára.

V lete sú zhromaždenia občanov príjemnejšie ako na Nový rok. (foto: RTPS)

 

Vnímam dlhodobú snahu istých kruhov maľovať pre verejnosť akýsi idealizovaný obraz prvej Československej republiky, ako nejakého super úspešného štátu. To ale nezodpovedá vtedajšej realite. Nezamestnanosť, chudoba, bieda, exekúcie, žobračenky aj taká bola realita prvej Československej republiky.

Prvá Československá republika Slovensku veľa dala, niečo vzala a mnohé z túžob národa nedokázala splniť.

Rovnako to platí tak pre druhú a tretiu Československú republiku, tak ako to platí aj pre tú ľudovodemokratickú, či socialistickú.

Dnes máme svoj štátny útvar, tým je Slovenská republika.

Ak máme vybrať päť štátnych sviatkov, tak je Deň Ústavy Slovenskej republiky pre nás iste dôležitejší, ako Deň vzniku samostatného Československého štátu. Prevládajúce pozitívne vnímanie existencie Československa dostatočne symbolizuje už existujúci Pamätný deň vzniku samostatného Československého štátu.

Na tomto stave naozaj nie je potrebné nič meniť.

Peter Osuský (foto: SaS)

Peter Osuský z SaS nevedel ako sa hovorí kam s „konopí“:

No je pekné, pán kolega, že hovoríte o príjemnom počasí a o predĺženom víkende. Mám taký hmlistý pocit, že keby bolo podľa vášho, tak zas tak predĺžený nebude lebo predpokladám, že by ste ako prvé zrušili 29. august, takže on by sa zas ten víkend primerane skrátil.

A pokiaľ ide o tie histórie o biede exekúcie a žobračenkách, to ste museli skutočne prevziať z ideologických materiálov komunistického režimu.

O tom, že v tom čase neprosperovala väčšina (tá sa z grafov nenajedla) sa dočítate v tomto článku (foto: Wikimedia)

Dovolím si vás ubezpečiť, že celkom evidentne bola Československá republika v prvej desiatke najvyspelejších a najprosperujúcich krajín sveta.

To samozrejme že sa potom prepadla je druhá vec. Ale taká bola tá hrozná, biedna, exekvovaná prvá republika.

A to, že potom mohol vzniknúť Slovenská štát s vlastnou inteligenciou, s vlastnými reprezentantmi v oblasti ekonomiky a tak ďalej, ako boli Karvaš, Zaťko a podobne, je zásluha tej zlej žobračenkovej prevej republiky.

Len na tom sa dalo stavať, pretože prezident toho štátu bol taký slovenský patriot, že sa pri poslednom predprvosvetovojnovom sčítaní občanov Uhorska prihlásil za Maďara, na rozdiel od niektorých iných.

Martin Poliačik (foto: SaS)

 Napríklad od mojich predkov, ktorí sa vždy hlásili za Slovákov. Takže trošku to pokrivkáva aj s predĺženým víkendom aj hroznou biedou a útlakom, ktorého sa Slovákom v tom štáte dostalo.

Martin Poliačik ten už len habkal niečo o fašistoch. Plus dodal, že 1. september by v prvom rade mal byť dňom nástupu do školy…

(zdroj: NRSR)

Prečo chce EÚ odzbrojiť slušných občanov v čase, keď sa zvyšuje hrozba terorizmu? Aby sa pred teroristami nemali čím brániť ?

(úvodné foto zdroj: Amaq)

Bc. Stanislav Drobný

Poslanec za Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Bc. Stanislav Drobný položil mininistrovi vnútra  Robertovi Kaliňákovi nasledujúcu otázku (interpeláciu)

… Dňa 14.3.2017 schválilo plénum Európskeho parlamentu návrh novely Smernice rady č. 91/477 o kontrole nadobúdania a držby zbraní.

Európska komisia pri príprave a schvaľovaní návrhu nepreukázala tzv. právny základ návrhu a nerešpektovala zásadu subsidiarity.

budova EU parlamentu (foto: Pixabay)

Európsky parlament považuje schválenie tohto materiálu za dôležitý bod boja proti terorizmu. Teroristické útoky však neboli spáchané občanmi Európskej únie, ktorí by boli držiteľmi príslušného povolenia na legálne držanie zbraní či zberateľmi. Zbrane použité pri týchto útokoch boli nadobudnuté ilegálne.

Reštrikčné opatrenia sú preto zamerané na nesprávnu skupinu a nepôsobia preventívne proti teroristickým útokom, ale ako aktívne odzbrojenie občanov členských štátov Európskej únie.

Nesúlad navrhovanej právnej normy s ústavnými právami jednotlivých krajín Európskej únie spôsobí vysokú problematickosť aplikácie do právnych poriadkov členských krajín.

Návrh napr. nepočíta s povolením držby zbraní legálne nadobudnutých pred účinnosťou legislatívy, ktoré majú podliehať zákazu. Zbrane takto nadobudnuté majú byt’ zničené, pričom návrh nepočíta s vyplácaním náhrad za obmedzenie vlastníctva.

Podľa Smernice rady má byt’ držba zbraní uvedených v bode 2 povolená iba vybraným osobám, ktoré spravujú kultúrne a historické dedičstvo. Zbrane, ktoré tieto osoby nadobudli pred účinnosťou legislatívy však majú byť znehodnotené podľa nových prísnejších predpisov, ktorých následkom bude zničenie mnohých zbraní a ich historického dedičstva, čím Európsky parlament priamo šliape po národných špecifikách historických zázemí či hodnotách členských krajín.

V neposlednom rade Smernica tiež ignoruje základné princípy konštrukcie zbraní, balistiky a jej vplyvu na vlastnosti jednotlivých druhov zbraní a potenciálnu rizikovosť pre bezpečnosť občanov.

Smernica tak napr. vyslovuje čiastočný zákaz samonabíjacích zbraní, ktoré vznikli úpravou so zbraní samočinných a zákaz samonabíjacích zbraní pre civilné použitie, ktoré sa podobajú na zbrane so samočinným mechanizmom.

Možné aplikačné dôsledky prijatia návrhu bez zmien prinesie občanom Slovenskej republiky:

 • stratu možnosti účinne a efektívne brániť život, zdravie a majetok v medziach zákona.
 • zákaz držby sa týka rozšírených zbraní, ktoré budú veľkoplošne zakázané.
 • porušenie základných princípov právneho štátu a slobody jednotlivca, ktoré je v konflikte so základnými ústavnými princípmi Slovenskej republiky.
 • zásadný nárast počtu nelegálne držaných zbraní, čierneho trhu a s tým spojenej kriminality v úseku zbraní a streliva napr. kvôli rozšíreniu zoznamu a definície tzv. hlavných častí zbraní, ktoré bude potrebné spätne k dátumu nadobudnutia registrovať a ktorých držba bude možná už iba za predpokladu držby príslušného povolenia zbrojného preukazu.
 • väčšina momentálnych držiteľov by sa tak naraz dopúšťala trestného činu nedovoleného ozbrojovania.
 • likvidácia kultúrneho dedičstva ako aj niektorých športových odvetví.
 • vzácne zbierkové predmety by podľa hroziacej legislatívy mali byť zničené a zákaz samonabíjacích zbraní by prakticky znamenal koniec niektorým streleckým disciplínam, v ktorých okrem iného slovenskí reprezentanti pravidelne získavajú vysoké medzinárodné ocenenia.
 • zásadný dopad na podnikateľov v oblasti zbraní a streliva, s tým spojené zvýšenie nezamestnanosti a zníženie výberu daní. Slovenská republika doteraz ponúkala vhodné prostredie pre podnikanie v tejto oblasti a mala silno vyvinutú sieť subdodávateľov, ktorí by boli touto legislatívnou zmenou existenčne ohrození.
 • skrátenie doby platnosti zbrojného preukazu na päť rokov, čo spôsobí zbytočnú byrokratickú záťaž občanov.

V tejto súvislosti si Vám preto dovolím položiť nasledovné otázky:

 1. Aký postoj plánuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaujať k vyššie uvedenej Smernici rady č. 91/477?
 2. Ako bude Ministerstvo pristupovať k vyššie uvedeným aplikačným problémom?
 3. Ktoré časti Smernice rady č. 91/477 chce Ministerstvo aplikovať do zákona č. 190/1993 Z. z. o strelných zbraniach a strelive?

Ďakujem za pozornosť.

(zdroj NRSR)

NRSR – Stanislav Drobný: zrušenie dlhovej brzdy je spoločensko ekonomický Černobyľ.

Bc. Stanislav Drobný, poslanec NRSR za Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

… čakal som na tento deň, na túto chvíľu, vedel som, že raz nastane chvíľa, keď táto vládna koalícia sa bude musieť pozrieť pravde do očí.

Čas, v ktorom ekonomika jednoznačne ukazuje výsledky katastrofálneho štýlu riadenia štátu.

Toho spôsobu správy vecí verejných, ktorý tu vládna koalícia a s ňou spolupracujúca časť opozície za posledný rok a pol predvádzala a treba povedať, že aj za roky predtým.

Videozáznam z vystúpenia poslanca Stanislava Drobného

 

Ja nespochybňujem potrebu výstavby ciest, ale akože to, že vami spravovaný štát na to nemá, nemá na to v časoch, keď sa podľa vás, Slovensku výnimočne darí.

kliknutím na obrázok sa ukážu výsledky hlasovania – ktorí poslanci boli za a ktorí proti ďalšiemu zadlžovaniu Slovenska.

Prečo v čase, podľa vás, tak úspešnom, nebolo zadlženie znížené na takú mieru, že by ste si mohli na výstavbu ciest požičať a nepotrebovali na to rušiť dlhovú brzdu.

Toto je pokus dostať voliča bez rebríka na povalu. Áno, návrh uznesenia naznačuje, že pôžičky na dlhovú brzdu by bolo možné brať len na výstavbu ciest uvedených v prílohe návrhu uznesenia.

A to je tak ako keby otec rodiny najprv prepil výplatu, a potom obhajoval pôžičku na jedlo s tým, veď je to len na jedlo.

Tam na grant mimovládkam, tam na nové útvary Polície sledujúce „závadné“ vyjadrovanie sa občanov na soc. sieťach…tam tisíce, inde desaťtisíce, státisíce, milióny a keď sa to zráta, štát je bez peňazí….(foto: YouTube)

Prečo ste nemysleli na cesty vtedy, keď ste schvaľovali milióny mimovládkam , prečo ste nemysleli na ne vtedy, keď ste za cenu vysokých nákladov vytvárali špeciálne zložky ideovej polície.

Nestačil by mi časový limit na vystúpenie v rozprave, ak by som mal vymenovať všetky veci, kde peniaze štátu leteli, ako sa hovorí, von oknom.

Nepotrebujeme rušiť dlhovú brzdu, stačí urobiť poriadok v štátnom rozpočte na rok 2018 a bude aj na cesty, a to bez ďalších dlhov. Ešte pohľad na ekonomickú stránku veci.

Otázne je, či si Európska centrálna banka ešte môže dovoliť takú mieru vydávania nekrytých peňazí. Už asi nie, a tak pravdepodobne nás čaká rast úrokových mier a postupný nástup hospodárskej krízy. Preto na tzv. lacné peniaze, treba už asi zabudnúť v tomto čase.

Dúfam, že sa v tej sále nájde dosť zodpovedných poslancov na to, aby tento návrh uznesenia neprešiel. Zadlžovať Slovensko nie je cesta pre jeho budúcnosť.

Havária v Černobyli bola dôsledkom rady chybných rozhodnutí a následných vypínaní bezpečnostných systémov. (foto: PixaBay)

Vážení prítomní, dlhová brzda chráni tento štát pred zlyhaním jeho elít. Jedno hlúpe rozhodnutie za druhým a výsledok je, že chýbajú peniaze na veci potrebné. A vtedy je čas pre vládnu koalíciu sa nad svojou politikou zamyslieť.

Rušenie dlhovej brzdy mi pripadá ako činnosť obsluhy Černobyľskej elektrárne v čase straty ovládania reaktoru. Vypínali jeden bezpečnostný systém za druhým a vieme ako to dopadlo. Dlhová brzda je bezpečnostný systém Slovenska, nevypínajme ho!

Ďakujem za pozornosť.

(zdroj)