Archív kategorií: INÉ

Darovanie lietadiel MIG 29 v majetku SR na Ukrajinu

Darovanie lietadiel MIG 29 v majetku SR na Ukrajinu spôsobilo vlnu rozhorčenia slovenskej verejnosti. A nie je to len tým, že rozhodnutie prijala vláda v demisii.

Vláda sa v tejto kauze odvoláva na článok Ústavy SR Čl. 119, písm. f) o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky s tým že príslušné kompetencie delegoval na vládu prezident Slovenskej republiky.

Z oficiálneho vyhlásenia Ministerstva obrany  „Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny (pozn. za slovenskú stranu podpísaná ministrom obrany) o darovaní vojenského materiálu zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky a je vypracovaná v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, všeobecnými zásadami medzinárodného práva, ako aj záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z iných medzinárodných dokumentov.“

(zdroj)

Slovenský právny poriadok má vcelku dosť § vzťahujúcich sa ku správe štátneho majetku. Či  „dočasná“ vláda mohla alebo nemohla podpísať medzinárodnú zmluvu je jedna vec, druhou je či môže len tak „darovať“ majetok tak obrovskej ceny.

Minimálne v dvoch rovinách sú veľmi silné pochybnosti o tom či všetko prebehlo v súlade s platnou legislatívou.

Prvá : Podozrenie na porušenie zákona a  interných predpisov MO ohľadom správy majetku štátu.

MIGy 29 do dnešného dňa figurujú ako výzbroj a letecká technika 81.krídla Sliač (zdroj), táto technika nebola vyradená ako prebytočný majetok. Protilietadlový raketový systém KUB M2 figuruje reálne vo výzbroji 11. brigády VzS Nitra (zdroj).  Technika ktorá nebola  vyradená ako prebytočný majetok v zmysle zákona by sa nemala darovať ani predávať inak vzniká podozrenie na spáchanie trestného činu v zmysle TZ §237 Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Pre prípady  darovania štátneho majetku v správe Ministerstva obrany SR platí  metodika ktorú má zverejnenú na vlastnej stránke

Logika hovorí, že keby aj bola technika a výzbroj 81.krídla Sliač , vyradená ako prebytočný majetok, tak by mal byť zrušený aj vojenský útvar ktorý  touto technikou disponoval, nakoľko stratil svoje opodstatnenie. Alebo je normálne , že odzbrojíte vojenskú jednotku a necháte ju ďalej existovať bez techniky a výzbroje?  Ak sa do dnešného dňa tak nestalo, na štandardy NATO trochu neštandardné.

Druhá: Porušenie medzinárodných štandardou pri podpise medzinárodnej dohody.

Medzinárodná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o darovaní vojenského materiálu môže byť neplatná aj z toho dôvodu, že je tu podozrenie ohľadom podvodu. Ten by spočíval v tom, že ukrajinskej strane bol dodaný materiál vyžadujúci súhlas o reexporte, v prípade MIG 29 od Rosvooruženia, Rosoboronexportu alebo výrobcu lietadiel, pričom darujúca strana takýmto súhlasom nedisponuje (oficiálne vyhlásenie  Veľvyslanectva RF v Bratislave   )

Stanislav Drobný