Zrušený míting Ľubomíra Huďa je vizitkou Hotela Bratislava.

Hotel Bratislava iste nemusí chcieť prenajímať svoje priestory každému záujemcovi.

Aj keď napríklad v medializovanom prípade  neubytovaných Turkov nepomohlo penziónu Stella vysvetlenie, že mali obavy z terorizmu. Štátne orgány voči penziónu zasiahli (viac o prípade…).

V tomto prípade iste postih od štátu nehrozí. Ale Hotel Bratislava si vyrobil reklamu o ktorú asi nestál.

Objednávka na prenájom priestorov bola prijatá a faktúra vystavená a aj uhradená.  Na objednávke a iste aj na faktúre je jasne napísané Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (2:41 videa).

Ak sa teda vedenie hotela rozhodlo už zaplatenú objednávku nenaplniť, prvým krokom malo byť diskrétne kontaktovanie objednávateľa a následné rokovanie o vzniknutej situácii. Nakoniec sám Ľubomír Huďo naznačuje, že pri včasnom a serióznom informovaní by so zrušením prenájmu sály nemal problém (6:30 videa).

zdroj: FB stránka Hotel Bratislava

Komunikovať s klientom cez svoju FB stránku necelé 2 dni pred akciou, navyše takým spôsobom ako to bolo spravené, to naozaj nemá miesto v poctivom hoteliérstve.

PhDr. Ľubomír Huďo (zdroj: FB)

Ani vedeniu hotela by sa nepáčilo, ak by si ľudia ľahkovážne nahlasovali rezervácie, zvlášť v nejakom lukratívnom termíne, ako je napríklad Silvester. A potom neprišli a „oznámili“ to hotelu deň predtým prostredníctvom FB a navyše s príslušným komentárom.

Celkovo ale takto stupídne zrušený míting kampani Ľubomír Huďa pomohol viac ako mohol pomôcť i ten najúspešnejší míting. Navyše postoj riaditeľky hotela pochválili tak Pavol Frešo ako aj Monika Beňová. Keď ide karta tak ide karta…

(spustiť video…)

Štáty EU majú vinu za útoky islamských extrémistov hodiť na miestnych obyvateľov

Naštastie táto stupidita nevyšla z Bruselu, ale je to len diskusná téza mimovládnej organizácie Slovenská debatná asociácia (SDA):

V prípade teroristického útoku na území EÚ spáchaného moslimami by mal štát nafingovať dôkazy o tom, že za útok bol zodpovedný člen etnickej a socio-ekonomickej majority. O tomto nafingovaní by sa verejnosť nedozvedela.

Zdroj: Výročná správa Slovenskej debatnej asociácie 2015/2016.
(aj iné ich tézy sú „pozoruhodné“…)

Takže to by si to potom za  čin islamistu aj reálne „odsedel“ nevinný pôvodný obyvateľ krajiny? A radikálny islamista mohol na slobode rozmýšľať nad tým, čo ďalšie  „bezvercom“ vyvedie? Či ako je to celé myslené?

Čitateľom možno nie je mimovládna organizácia SDA (Slovenská debatná asociácia) neznáma. Z jej radov sa pochádzali predstavitelia bratislavských „protikorupčných pochodov“

Ešte pre zaujímavosť, v strategickej rade SDA figuruje meno Ondrej Lunter, prevádzkový riaditeľ AlfaBio, zakladateľ Demagog.sk a Masarykových debát…

Zníženie veku zodpovednosti za priestupok na 14 rok neprešlo cez parlament

K návrhu poslancov za SME Rodina znížiť vek zodpovednosti za priestupok bola len malá diskusia.

V rozprave vystúpili Milan Krajniak (Sme rodina – Boris Kollár ) a Stanislav Drobný (Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko). S faktickou pripomienkou vystúpil Peter Kresák (Most-Híd )

Bc. Stanislav Drobný:

Asi všetci tu vieme, že Trestný zákon v § 22 ods. 1 uvádza, kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil 14 rok svojho veku nie je trestne zodpovedný. Je preto naozaj zvláštne ak v zákone 372/90 Zb. o priestupkoch je hranica zodpovednosti viazaná na dovŕšenie pätnásteho roku veku.

Táto problematika nie je nová. Už v roku 2006 bola široko diskutovaná v súvislosti so znížením veku trestnej zodpovednosti na 14 rokov. Len za celý ten čas chýbala odvaha otvoriť túto tému. napriek tomu, že u niektorých skupín obyvateľstva sa priestupky proti majetku podľa § 50 a priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona o priestupkoch stali životným štýlom.

Už v roku 2008 po medzinárodnej konferencií Deti a proti spoločenská činnosť upozornil vtedajší prezident Policajného zboru plukovník Ján Packa na skutočnosť, že sa šíria krádeže z dôvodu zabezpečenia si stravy, cigariet, alkoholu pre seba a svoju rodinu.

Poukázal tiež na skutočnosť, že skupiny páchateľov cielene využívajú osoby, ktoré ešte nedosiahli vek trestne alebo priestupkovej zodpovednosti.

Jeden z dôvodov prečo sa po celý čas táto problematika neriešila je následná nevymožiteľnosť sankcií a to práve u tých naj problémovejších neprispôsobivých komunít. 

Ale vzdať to a ponechať súčasný stav nie je cesta. Pri každom priestupku, proti občianskemu spolunažívaniu ako aj krádeží, tam nie je len páchateľ ale je tam aj poškodený.

Neustále beztrestné atakovanie slušných ľudí neprispôsobivými spoluobčanmi znižuje kvalitu života v celých regiónoch.

Vážený, tu sa nám štát začína v mnohých lokalitách rozkladať a iste uznáte,že za to nemôžme my z opozičnej a vo všetkom blokovanej strany.

Viem že prijatie tohto zákona samo o sebe rieši málo. Je tu však príležitosť urobiť malý krok k návratu právneho štátu aj do problémových lokalít. Urobme ten krok. Ďakujem za pozornosť.

Hlasovanie jednotlivých poslancov (ikonografika) tu…

Informácie, názory, komentáre